Opieka senioralna dzisiaj

Świat wokół nas nieustannie się zmienia, czy tego chcemy, czy nie. Obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa, żyjemy coraz dłużej, a jednocześnie rodzi się coraz mniej dzieci. Jesteśmy też coraz bardziej mobilni. Kiedyś cała wielopokoleniowa rodzina mieszkała w jednym domu, dzisiaj młodzi ludzie chcą mieszkać sami. W poszukiwaniu pracy są gotowi przeprowadzać się do innych miejscowości, a nawet (co we współczesnej Polsce jest szczególnie istotnie) wyjeżdżają za granicę. Efektem jest zjawisko singularyzacji starości, czyli rosnąca liczba osób starszych, które mieszkają same. W świetle tych zmian konieczna jest reorganizacja systemu opieki nad osobami starszymi i wprowadzenie nowych rozwiązań.

Niektóre opcje są nam już bardzo dobrze znane. Jedną z nich jest zatrudnienie prywatnej opiekunki. Niestety, rozwiązanie to jest bardzo kosztowne. Alternatywą jest dom opieki bądź też dom spokojnej starości, gdzie senior może liczyć na całodobową opiekę lekarza, pielęgniarki i opiekunów. Jednak i to rozwiązanie nie jest pozbawione wad. Koszty pobytu w takim miejscu również są wysokie, a dodatkowo, starsza osoba nie zawsze chce się przeprowadzać i opuszczać swoje cztery kąty.

Biorąc pod uwagę wszystkie te zjawiska, konieczne jest ciągłe poszukiwanie nowych sposobów opieki nad seniorami. Z pomocą przychodzi technologia. Upłynie jeszcze wiele lat, zanim na polskim rynku pojawią się roboty opiekuńcze, jednak już teraz rozwój technologiczny daje nam narzędzia wspomagające opiekę senioralną. Są nimi teleopieka i telemedycyna, zjawiska popularne w innych krajach europejskich, wciąż jednak w Polsce raczkujące. Jak wskazuje przedrostek „tele-”, w tym przypadku opieka i medycyna wykorzystują potencjał drzemiący w telekomunikacji, Internecie i szeroko pojętym przepływie informacji.