Starzejące się społeczeństwo

Współcześnie coraz więcej słyszy się o procesie starzenia się społeczeństwa. Termin ten jest wielokrotnie powtarzany nie tylko w kontekście krajów Europy Zachodniej, ale też w kontekście Polski. Skąd ten proces i co on tak właściwie oznacza?

Starzenie się społeczeństwa jest procesem złożonym. Na jego przebieg ma wpływ wiele czynników, związanych m.in. z demografią i ekonomią. Jedną z przyczyn jest ujemny przyrost naturalny (czyli różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów). Innymi słowy, rodzi się coraz mniej dzieci, a postęp medycyny i coraz większa dbałość o higienę życia i jego zdrowy styl, wydłuża życie współczesnych ludzi. Młody człowiek coraz częściej na pierwszym miejscu stawia na naukę i karierę, co jest uwarunkowane obecną sytuacją na rynku pracy i coraz większymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Powoduje to nie tylko przesunięcie momentu, w którym człowiek decyduje się na założenie rodziny, ale wpływa także na ilość dzieci, na posiadanie których decydują się pary. Przekształceniu ulega rola społeczna kobiety, która coraz częściej skupia się na karierze zawodowej i samorealizacji. Większa ilość rozwodów, tendencja do konsumpcyjnego i wygodnego stylu życia: wszystko to składa się na zmianę modelu rodziny z rodziny wielodzietnej na tzw. rodzinę 2+1. Wynika z tego fakt, iż coraz mniejsza grupa młodych osób nie jest w stanie zaopiekować się rosnącą grupą seniorów w wieku 65+. Efekt takiego stanu rzeczy jest również widoczny w ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju – państwo musi zapewniać coraz większej grupie osób świadczenia emerytalne. Maleje jednak liczba osób w wieku produkcyjnym, których praca te świadczenia ma zapewniać.

Jaka jest skala problemu? Jak informuje GUS, rośnie odsetek osób w wieku 60 lat i więcej. W 2016 roku liczba osób po 60 roku życia przekroczyła 8 mln. Prognozy wskazują, że w 2025 będzie ich ponad 10 mln, by w roku 2035 osiągnąć poziom ponad 11 mln. Co więcej, statystyki wskazują, że tylko co 9 starsza osoba deklaruje brak przewlekłych chorób, a swój stan zdrowia ocenia jako dobry. Pozostali seniorzy skarżą się na szereg dolegliwości, choroby i trudności w życiu codziennym. W tej sytuacji społeczeństwo staje przed wyzwaniem znalezienia nowych dróg opieki nad seniorami.